AUTO KOUŘIL    .
Aktuality
02.10.2013 - 30.12.2014OD 300,-Kč--------- či?tění KLIMATIZACE ozónem, nejúčinněj?í metoda likvidace bakterií, nejlep?í ochrana dětí a kojenců proti alergii Objevte nejbezpečněj?í a nejekologičtěj?í cestu jak desinfikovat celý interiér a klimatizační systém ka?dého osobního vozu, dodávky, obytného vozu... Generátor ozónu Sanycar nahrazuje nedostatečné či?tění interiéru a klimatizace ručním či?těním, pomocí chemických sprejů a dal?ích přípravků, které nezničí pachy z bakterií a plísní. Sprejové čističe pou?e překryjí pach "voňavým povlakem", který pouze oddaluje problém, ale neře?í ho. Jediné spolehlivé ře?ení pro komplexní desinfekci je za pou?ití ozónu. Zbavte automobil pachů ze zvířat, cigaretového kouře, chemických pachů, ale například také pachu z rozlitého zkyslého mléka!!! Co je vlastně ozón a jak to celé funguje? Ozón (O3) je plyn, který je přítomen v přírodě a je tvořen třemi atomy kyslíku namísto dvou, které tvoří molekuly bě?ného kyslíku O2. Za normálních podmínek je to plyn modré barvy s mimořádně silnými oxidačními účinky. Usmrcuje v?echy bě?né se vyskytující bakterie, ničí formy patogenních mikroorganizmů, které nejsou ostatní desinfekční prostředky schopny zničt. Ozón má velmi ?iroké pou?ití. V průmyslu se pou?ívá k bělení látek, desinfekci vody a dal?í. V zemědělství například k povrchovému o?etření zeleniny a ovoce, zejména k zabránění růstu plísní a kvasinek. S generátorem ozónu SANYCAR lehce, bezpracně a rychle vydesinfikujete interiér vozu a také klimatizaci. Ozónem opravdu vyčístíte klimatizační systém a zbavíte ho bakterií, virů, výtrusů a plísní. Toto za pomocí čisticích sprejů není mo?né! Generátor ozónu vytváří ze vzduchu ozón, který okam?itě zabíjí v?echno ?ivé organického původu, proto?e se jedná o plyn dostane se na v?echna místa v interiéru vozu. Po aplikaci ucíte vůni čistého vzduchu. Ozón a jeho vyjímečné výhody: Nepřekrývá pachy, ale eliminuje je. Odstraní pach ze zvířat, cigaret a chemické pachy. Je netečný k interiéru vozu a nezanechává ?ádné skvrny na tkanině a ků?i. Ozón je ?etrný k ?ivotnímu prostředí. Výhody pro Vá? servis: 1. Nabídka ?ir?ích slu?eb 2. U?etřete spoustu peněz: Jednorázově vydáte sice vět?í částku, ale v budoucnu Vám ji? nevznikou ?ádné dodatečné náklady. Nekupujute ji? ?ádné náplně, filtry a dal?í. 3. Velká úspora času: Oproti konkurenci mnohonásobně sní?ený čas k o?etření a to díky zpětné přeměně O3 na vzduch, po pou?ití nemusíte 2 hodiny větrat interiér vozu, ale mů?ete okam?ite automobil pou?ívat. 4. Jednoduché pou?ití: Sanycar je plně automatický stroj nevy?adující ?ádnou obsluhu nebo kontrolu, pouze stisknete tlačítko a o nic se nestaráte. Po skončení sanitace se přístroj sám vypne. Výhody pro Va?e zákazníky: 1. Garance perfektní hygieny: Velmi vhodné o?tření pro alergiky, zejména pro děti, astmatiky a osoby trpící alergiemi. 2. ?ádné nepříjemné pachy: V?echny trvanlivé pachy jako kouř z cigaret, zápach ze zvířat, chemické pachy, ale také například zápach z rozlitého a zkyslého mléka jsou odstaněny! 3. ?ádné vedlej?í účinky: ?ádné stopy toxických chemických prostředků, zůstává jen čistý kyslík. Objevte nejbezpečněj?í a nejekologičtěj?í cestu jak desinfikovat celý interiér a klimatizační systém ka?dého osobního vozu, dodávky, obytného vozu... Generátor ozónu Sanycar nahrazuje nedostatečné či?tění interiéru a klimatizace ručním či?těním, pomocí chemických sprejů a dal?ích přípravků, které nezničí pachy z bakterií a plísní. Sprejové čističe pou?e překryjí pach "voňavým povlakem", který pouze oddaluje problém, ale neře?í ho. Jediné spolehlivé ře?ení pro komplexní desinfekci je za pou?ití ozónu. Zbavte automobil pachů ze zvířat, cigaretového kouře, chemických pachů, ale například také pachu z rozlitého zkyslého mléka!!! Co je vlastně ozón a jak to celé funguje? Ozón (O3) je plyn, který je přítomen v přírodě a je tvořen třemi atomy kyslíku namísto dvou, které tvoří molekuly bě?ného kyslíku O2. Za normálních podmínek je to plyn modré barvy s mimořádně silnými oxidačními účinky. Usmrcuje v?echy bě?né se vyskytující bakterie, ničí formy patogenních mikroorganizmů, které nejsou ostatní desinfekční prostředky schopny zničt. Ozón má velmi ?iroké pou?ití. V průmyslu se pou?ívá k bělení látek, desinfekci vody a dal?í. V zemědělství například k povrchovému o?etření zeleniny a ovoce, zejména k zabránění růstu plísní a kvasinek. S generátorem ozónu SANYCAR lehce, bezpracně a rychle vydesinfikujete interiér vozu a také klimatizaci. Ozónem opravdu vyčístíte klimatizační systém a zbavíte ho bakterií, virů, výtrusů a plísní. Toto za pomocí čisticích sprejů není mo?né! Generátor ozónu vytváří ze vzduchu ozón, který okam?itě zabíjí v?echno ?ivé organického původu, proto?e se jedná o plyn dostane se na v?echna místa v interiéru vozu. Po aplikaci ucíte vůni čistého vzduchu. Ozón a jeho vyjímečné výhody: Nepřekrývá pachy, ale eliminuje je. Odstraní pach ze zvířat, cigaret a chemické pachy. Je netečný k interiéru vozu a nezanechává ?ádné skvrny na tkanině a ků?i. Ozón je ?etrný k ?ivotnímu prostředí. Výhody pro Vá? servis: 1. Nabídka ?ir?ích slu?eb 2. U?etřete spoustu peněz: Jednorázově vydáte sice vět?í částku, ale v budoucnu Vám ji? nevznikou ?ádné dodatečné náklady. Nekupujute ji? ?ádné náplně, filtry a dal?í. 3. Velká úspora času: Oproti konkurenci mnohonásobně sní?ený čas k o?etření a to díky zpětné přeměně O3 na vzduch, po pou?ití nemusíte 2 hodiny větrat interiér vozu, ale mů?ete okam?ite automobil pou?ívat. 4. Jednoduché pou?ití: Sanycar je plně automatický stroj nevy?adující ?ádnou obsluhu nebo kontrolu, pouze stisknete tlačítko a o nic se nestaráte. Po skončení sanitace se přístroj sám vypne. Výhody pro Va?e zákazníky: 1. Garance perfektní hygieny: Velmi vhodné o?tření pro alergiky, zejména pro děti, astmatiky a osoby trpící alergiemi. 2. ?ádné nepříjemné pachy: V?echny trvanlivé pachy jako kouř z cigaret, zápach ze zvířat, chemické pachy, ale také například zápach z rozlitého a zkyslého mléka jsou odstaněny! 3. ?ádné vedlej?í účinky: ?ádné stopy toxických chemických prostředků, zůstává jen čistý kyslík.

02.10.2013 - 30.12.2014sleva výměna oleje 20%------zakoupeného u nás!!!!

01.10.2013 - 30.03.2014Výměna pneu kompletní od 100,- Kč za jedno kolo